Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí ngày Lễ Quốc tang Đồng chí, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ