Trường MN Phong Lan có 17 giáo viên, giáo viên trẻ, đẹp tận tâm, tận tình với công việc. Trình độ đạt trên chuẩn, Cao đẳng có 9 giáo viên, đại học 8 giáo viên. Trình độ anh văn chứng chỉ, A, B, A1, A2. Trình độ tin học A, B. Năm học 2016-2017 có 3 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ